Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 có nhiều thay đổi cần cập nhật, chúng tôi xin được tóm tắt nhằm giúp các bạn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế TNCN.

1. Đối Tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN

 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai QTT và QTT thay cho cá nhân có uỷ quyền.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanhcó trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

2. Đối Tượng Không Phải Quyết Toán Thuế TNCN 

 • Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ  03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân nộp thuế theo phương pháp thuế khoán.

3. Hồ Sơ Quyết Toán Bao Gồm

TH1: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN
 • Bảng kê mẫu số 05-1/BK –TNCN
 • Bảng kê mẫu số 05-2/BK- TNCN
 • Bảng kê mẫu số 05-3/BK- TNCN

TH2 : Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng.

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN
 • Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN

TH3: Đối với thu nhập từ đại lý bảo hiển, đại lý bán hàng đâ cấp

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC
 • Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH
 • Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC

4. Nơi nộp hồ sơ

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú(nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

6. Hoàn Thuế

 • Điều kiện áp dụng: các cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế và số tiền thuế nộp phải lớn hơn số thuế phải nộp
 • Thủ tục hoàn thuế:

TH1: Tổ chức quyết toán thuế thay cho cá nhân hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

+ Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT

+ Bản chụp chứng từ biên lai nộp thuế TNCN

TH2: Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế không cần nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ ghi số thuế đề nghị hoàn chỉ tiêu [45] hoặc [47] trên tờ khai 09/KK- TNCN

TH3: Đối với ca nhân chuyển nhượng chứng khoán.

Không nộp hồ sơ mà chỉ nhận mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [31] hoặc [33] trên tờ khai quyết toán mẫu số 13/KK-TNCN.

Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây :

 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ACPA 
 • Địa  chỉ : Số 15A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM
 • Hotline : 0915 126 621
 • Email : kiemtoanacpa@gmail.com
 • Website : http://kiemtoanacpa.com/

Bình luận