Scroll to top
© 2018, ACPA AUDITING Co.Ltd , All right reserved.

Mẫu hợp đồng thuê nhà

 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

***

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

–         Căn cứ Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam.

–         Căn cứ nhu cầu của Bên thuê nhà và khả năng của Bên cho thuê nhà.

Hôm nay ngày 15 tháng 09 năm 2015 tại Tp. Hồ Chí Minh, các bên gồm:

 

BÊN A – BÊN CHO THUÊ NHÀ:

–     Bà: …………………         sinh ngày ………………..

–     CMND: ……………..    cấp ngày ……………… tại CA TP. HCM.

–         Địa chỉ: ………………..

Là chủ sở hữu căn nhà số ………….. Đường Yên Thế, phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

 

BÊN B – BÊN THUÊ NHÀ:

CÔNG TY TNHH ………………………………

–         Giấy phép ĐKKD số: ……………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. HCM cấp ngày ………………..

–         Đại diện bởi: Ông  …………………………….. Chức vụ: Giám Đốc

–         Sinh ngày: …………………….

–         CMND số: …………………………., tại: CA tỉnh ………….

ĐIỀU 1: THOẢ THUẬN CHUNG

Bên A là chủ sở hữu hợp pháp, duy nhất của toà nhà toạ lạc tại số …………….. Đường Yên Thế , Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê toàn bộ diện tích căn nhà nói trên theo các điều kiện và điều khoản quy định trong bản hợp đồng này.

Tài sản theo nhà: Theo biên bản bàn giao đính kèm với hợp đồng này

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ THUÊ

Bên B thuê nhà dùng để làm trụ sở văn phòng và kinh doanh

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ NHÀ

–         Thời hạn thuê nhà: 03 năm.

–         Ngày bắt đầu thuê nhà: ngày 01 tháng 09 năm 2012 bên chính thức dọn vào đồng thời thanh toán tiền nhà tháng đầu tiên cho bên A

–         Ngày kết thúc thời hạn thuê nhà: ngày 01 tháng 09 năm 2015.

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – TIỀN ĐẶT CỌC

A. Đơn giá thuê nhà:20.000.000 đồng/ tháng. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn.) cho hai năm đầu từ 01/09/2012 tới 01/09/2014

Và giá thuê nhà 22.000.000 đồng/ tháng. (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn.) cho  năm thứ ba 01/09/2014 tới 01/09/2015

Giá thuê trên không bao gồm các loại chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, tiền vệ sinh công cộng, và các chi phí dịch vụ khác (sau đây gọi là Phí sinh hoạt); phần này bên phải chi trả.

B. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của bên A, chi tiết như sau:

–    Tên tài khoản: ………………….

–     Số tài khoản: ………………………….

–     Tại ngân hàng Vietcombank

Thời hạn thanh toán: Thanh toán mỗi tháng một lần và thanh toán từ ngày 1 đến ngày 5 của mỗi tháng

C. Tiền Đặt cọc : là 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn) ngay khi hợp đồng này đượcký giữa hai bên.

ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT CỦA HAI BÊN  

5.1 Bên B (Bên Thuê) cam kết:

– Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.

– Bên được quyền trang trí nhà để phù hợp với mục đích thuê nhưng không được ảnh hưởng đến nội thất và cấu trúc ngôi nhà.

– Khi cần sửa chữa theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A

– Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B chậm thanh toán tiền thuê nhà quá 15 ngày mà không có lý do chính đáng

– Trả tiền Phí sinh hoạt và các tiền công ích xã hội của khu vực đầy đủ, và đúng thời hạn quy định

Có đầy đủ giấy tờ cần thiết cho việc kinh doanh, tạm trú, thuê nhà và thực hiện đăng ký lưu trú theo qui định.

– Không được tự ý cho thuê lại nhà

-Có trách nhiệm sửa chữa tất cả các hư hỏng về trang thiết bị sinh hoạt và nội thất do bên B gây ra trong suốt thời gian thuê nhà kể cả hệ thống điện, nước & thoát nước ( nếu do lỗi bên B gây ra).

Bên tự bảo quản tài sản của mình và có trách nhiệm bảo quản tài sản của bên mà bên B sử dụng.

-Nếu bên B làm hư hỏng nhà nghiêm trọng mà không sửa chữa bên A sẽ đơn phương đình chỉ hợp đồng.

Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự chung.

-Trả nhà cho bên A đúng thời hạn khi hợp đồng chấm dứt

5.2. Bên A (Bên Cho thuê) cam kết và thực hiện:     

Giao nhà đúng ngày và có các thiết bị nội thất ( theo Bản Phụ Lục Nội Thất đính kèm)

-Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng biệt cho bên B

Sửa chữa kịp thời những hư hỏng nặng nề về cấu trúc ngôi nhà (nếu không do lỗi của người thuê).

– Hỗ trợ bên B thực hiện đăng ký tạm trú khi có yêu cầu liên quan từ việc cho thuê căn nhà.

Trả lại số tiền bên B đã đặt cọc, ngoài ra bên có quyền khấu trừ các chi phí bồi thường các hư hỏng, thiệt hại đối với căn nhà và các trang thiết bị nội thất trong nhà do bên gây ra ngọai trừ tình trạng hao hụt của các trang thiết bị nội thất do bên B sử dụng trong thời gian thuê và Phí sinh hoạt (nếu bên thuê chưa thanh toán đủ) vào số tiền đặt cọc của bên B đã đưa .

– Đóng các khoản thuế phát sinh từ việc cho thuê nhà: thuế TNCN, thuế VAT…

5.3. Chấm dứt hợp đồng :

-Nếu bên B tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 03 năm thì phải chịu mất tiền cọc.

-Nếu bên A tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nêu trên thì phải trả lại tòan bộ số tiền Bên đã đặt cọc và chịu phạt thêm số tiền bằng với số tiền bên B đã đặt cọc.

Hai bên có trách nhiệm báo trước 02 tháng trước khi hết hạn thuê nhà hoặc muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hợp đồng thuê nhà này do pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một trong hai bên ( A hoặc B) vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần thiện chí, nếu cả hai bên không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Hợp đồng thuê nhà này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ một bản để thực hiện. Hợp đồng này coi như được thanh lý vào ngày hết hạn thuê nhà.

.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

……………………….                                                                                           …………………………….

 

 

C.TY TNHH ………………            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …………………                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                          

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ 

– Căn cứ hợp đồng cho thuê nhà ngày 12/08/2012 về việc cho thuê nhà và thuê nhà số …………. Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

– Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của 2 bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A)

Bà                                            : ……………

Ngày tháng năm sinh              : …………

Chứng minh nhân dân                        : …………

Địa chỉ: ……….. Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình

Là chủ sở hữu căn nhà số ………… Đường Yên Thế, phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B)

CÔNG TY TNHH …………………….

Trụ sở                                      : ……………. Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, Tp. HCM

Đăng ký kinh doanh số           : ………………. do Phòng ĐKKD – Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày

21/11/2005

Đại diện pháp nhân                 : Ông ……………………….             – Chức vụ : Giám đốc

Ngày tháng năm sinh              : ………………

Chứng minh nhân dân                        : ……………………..

Hai bên thỏa thuận ký kết phụ lục hợp đồng thuê nhà với những điều khoản sau:

Điều 1:

– Bên thuê nhà chịu trách nhiệm về những sự cố do việc sử dụng hệ thống điện.

Điều2:

– Bên cho thuê bàn giao cho bên thuê những tài sản đã qua sử dụng gồm:

  1. Bốn máy lạnh gồm: hai máy Toshiba, hai máy LG.
  2. Năm máy nước nóng gồm: hai máy hiệu Ariston, ba máy nước nóng trực tiếp.
  3. Một máy bơm nước.
  4. Một bộ Salon gỗ.

5  Mười bộ rèm cửa.

Điều 3:

– Bên thuê phải chịu trách nhiệm bảo quản giữ gìn các tài sản trên trong quá trình sử dụng.
Điều 4:
– Các điều khoản khác của hợp đồng được ký giữa hai bên ngày 12/08/2012 không thay đổi.
Điều 5:
– Phụ lục hợp đồng này gồm hai bản mổi bên giữ một bản có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau.

 

   ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ                                                   ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

 

   ………………………………………….                                                   ………………………………………..

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn và giải đáp thắc mắc có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây :

———————————————————————————————————————————————————-

mẫu hợp đồng thuê nha, mau hop dong thue nha

 

 

 

 

 

ACPA AUDITING Co.Ltd

Địa chỉ 1: 1099 Cách Mạng Tháng 8, P.07, Q.Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

Tel: 02822621621

MST: 0312412104

Hotline (Pháp Lý / Giấy Tờ): (+84) 932 790 570 (Mr.Vương)

Hotline (Kế Toàn / Kiểm Toán) : (+84) 915 126 621 (Mr.Việt)

Kiểm toán - Kế Toán Pháp Lý - Giấy Tờ