Scroll to top
© 2018, ACPA AUDITING Co.Ltd , All right reserved.

Kế toán tại công ty dịch vụ vận tải

 1. Kế toán chi phí KD vận tải gồm:
  – Tiền lương của lái xe, phụ xe.
  – Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương.
  – Nhiên liệu.
  – Vật liệu phụ
  – CP săm lốp
  – CP sửa chữa phương tiện.
  – CP khấu hao phương tiện
  – CP CCDC
  – CP dịch vụ mua ngoài.
  – Các khoản CP khác.
 2. Đối tượng tập hợp CP KD vận tải được tập hợp theo từng đội xe, đoàn xe chi tiết thành v/c hành khách hay hàng hóa.
 3. Phương pháp tập hợp chi phí : Có 2 PP là trực tiếp và gián tiếp.
  – CP nguyên liệu : Tính theo PP gián tiếp tức là ; Căn cứ vào số Km xe chạy và định mức tiêu hao nhiên liệu để xác định tổng nhiên liệu tiêu hao theo CT:
  Nhiên liệu tiêu hao = Số km xe chạy x định mức tiêu hao.
  Ở 1 số cty thực hiện khoán CP nhiên liệu cho lái xe thì nhiên liệu tiêu hao đc xác định trên cơ sở HĐ khoán và thanh lý hợp đồng khoán.
  – CP nhân công trực tiếp : là tiền lương phải trả cho lái xe, phụ xe và trích các khoản BHXH, BHYT…..
  – CP săm lốp xe : Gồm CP mua, sửa chữa săm lốp. Đây là 1 khoản CP phát sinh 1 kỳ với số tiền lớn nhưng lại liên quan đến nhiều kỳ, vì thế khoản CP này sẽ tiến hành trích trước.
  Cách xác định như sau:
  Số tiền trích trước = Tổng số tiền mua, sửa săm lốp/ số tháng sử dụng ước tính ( thường là 1 năm)
  – CP khấu hao phương tiện ( KH TSCĐ)
  – CP khác : CP nguyên liệu phụ, công cụ dụng cụ để sửa xe, điện thoại, CP quản lý đội xe, vé cầu đường….những CP này được coi là CP SXC.
  CÁCH HẠCH TOÁN
 4. Mua xăng dầu, nhiên liệu:

Nợ TK 152
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331
2. Xuất kho nhiên liệu cho xe:
Nợ TK 621 ( nếu QĐ 48 là TK 1541)
Có TK 152.
Trường hợp khoán nhiên liệu cho lái xe:
– Khi ứng tiền cho lái xe mua nhiên liệu:
Nợ TK 141
Có TK 1111
– Cuối kỳ thanh lý HĐ khoán :
Nợ TK 621
Nợ TK 133
Có TK 141
Kết chuyển toàn bộ CP nhiên liệu trong kỳ.
Theo QĐ 15: Nợ TK 154
Có TK 621
Còn theo QĐ 48 thì khi xuất kho đã định khoản : Nợ TK 154
Có TK 152
3. CHI PHÍ NHÂN CÔNG
– Tính lương lái xe:
Nợ TK 622 ( TK 15412)
Có TK 334
– Trích BHXH, BHYT, BHTN:
Nợ TK 622 ( TK 15412)
Có TK 3383
Có TK 3384
Có TK 3388
– Trả lương : Nợ TK 334
Có TK 1111,112
4. CHI PHÍ KHẤU HAO PHƯƠNG TIỆN ( KH TSCĐ)
Nợ TK 627 ( Nợ TK 15413)
Có TK 214 (
5. CHI PHÍ KHÁC:
Nợ TK 627 ( Nợ TK 15418)
Có TK 111,112,331
6. TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ SĂM LỐP
Khi mua hoặc sửa lốp : Nợ TK 142
Có TK 1111. 1121
Phân bổ ( 12 tháng): Nợ TK 627 ( TK 15413)
Có TK 142
7. Ngoài ra còn có CP QLDN
Nợ TK 642
Nợ TK 1331
Có TK 111,112
DOANH THU:
Khi xuất hóa đơn GTGT cho khách:
Nợ TK 131, 111, 112
Có TK 511
Có TK 33311
Nếu có chiết khấu, giảm giá :
Nợ TK 521
Nợ TK 33311
Có TK 111,112,131
CUỐI KỲ KẾT CHUYỂN
Kết chuyển CP vào giá vốn :
Theo QĐ 15: Nợ TK 154
Có TK 621
Có TK 622
Có TK 627
Còn nếu theo QĐ 48 thì ngay từ đầu đã hạch toán Nợ TK 154.
K/c giá vốn : Nợ TK 632
Có TK 154
Nợ TK 911
Có TK 632
K/c doanh thu : Nợ TK 511
Có TK 911
K/c CP QLDN : Nợ TK 911
Có TK 642
Xác định kết quả KD :
Lỗ : Nợ TK 421
Có TK 911
Lãi : Nợ TK 911
Có TK 421

———————————————————————————————————————————————————-

Hướng dẫn định khoản, hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ vận tải, huong dan dinh khoan, hach toan ke toan tai cong ty dich vu van tai, Huong dan ke toan tai cong ty van tai, Hướng dẫn kế toán tại công ty vận tải, Cách hạch toán tại công ty dịch vụ vận tải, Cach hach toan tai cong ty dich vu van tai, Ke toan tai cong ty van tai, Kế toán tại công ty vận tải

ACPA AUDITING Co.Ltd

Địa chỉ 1: 1099 Cách Mạng Tháng 8, P.07, Q.Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

Tel: (+84)8 22 621 621

MST: 0312412104

Hotline (Pháp Lý / Giấy Tờ): (+84) 932 790 570 (Mr.Vương)

Hotline (Kế Toàn / Kiểm Toán) : (+84) 915 126 621 (Mr.Việt)

Kiểm toán - Kế Toán Pháp Lý - Giấy Tờ