Scroll to top
© 2018, ACPA AUDITING Co.Ltd , All right reserved.

Công ty vận tải nhưng không có xe

Xử lý trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc

–     Xe mang tên sở hữu là cá nhân giám đốc

–     Chủ sở hữu là cá nhân nên chi phí khấu hao xe sẽ không được chấp nhận là chi phí hợp lý

–     Một là làm hợp đồng thuê xe  công ty thuê lại với giám đốc =>  hàng tháng chi phí thuê xe + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

–     Hai là làm biên bản góp vốn vào công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

–     Ba là làm thủ tục bán xe cho công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

= > Bên cơ quan thuế không châp nhận chi phí khấu hao là chi phí hợp lý dựa trên căn cứ luật hiện hành

Căn cứ: Thông tư  96/2015/TT-BTC ngày 22  tháng  06  năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh  thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

———————————————————————————————————————————————————————

Công ty vận tải nhưng không có xe, Cong ty van tai nhung khong co xe, Xử lý trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe, Xu ly truong hop cong ty van tai nhung khong co xe, Công ty vận tải nhưng xe của cá nhân, Cong ty van tai nhung xe cua giam doc

 

ACPA AUDITING Co.Ltd

Địa chỉ 1: 1099 Cách Mạng Tháng 8, P.07, Q.Tân Bình, TPHCM

Địa chỉ 2: 59/3 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM

Tel: 02822621621

MST: 0312412104

Hotline (Pháp Lý / Giấy Tờ): (+84) 932 790 570 (Mr.Vương)

Hotline (Kế Toàn / Kiểm Toán) : (+84) 915 126 621 (Mr.Việt)

Kiểm toán - Kế Toán Pháp Lý - Giấy Tờ